Miljøvenlige ammoniak køleanlæg og varmepumper produceret i Danmark

Service og vedligeholdelse af køleanlæg og varmepumper

Som ejer af køleanlæg, varmepumper, klimaanlæg, køle – og frostrum, industrikøleskabe, bærer man ansvaret for at anlægget er i sikker og forsvarlig stand og lever op til kravene i den danske lovgivning.

Vi er certificeret efter ISO9001:2015 i serviceafdelingen, og vores dygtige køleteknikere har Kølemontør D-certifikat. For dig som kunde, betyder det, at vi kan servicere og udføre de lovpligtige eftersyn af dit anlæg uanset hvilken type og mængde af kølemiddel, der er på anlægget.

Få en tryg serviceaftale

Vi sikrer at køleanlæg, varmepumper, klimaanlæg, køle– og frostrum, industrikøleskabe lever op til kravene i den danske lovgivning om anvendelse af trykbærende udstyr.

I vores serviceafdeling tilbyder vi:

 • Lovpligtige eftersyn udført af køletekniker
 • Teknisk vedligeholdelse af anlæg og delkomponenter
 • Udskiftning og verificering af sikkerhedsventiler
 • Overhaling af kompressorer
 • Idriftsættelse af anlæg
 • Tilkald af tekniker ved akut opståede driftsproblemer
 • Udbedring af fejl og mangler efter nærmere aftale
 • Oprettelse af lovpligtig udstyrsjournal
 • Koordinering af lovpligtige eftersyn og besigtigelse af trykbærende udstyr udført af inspektionsorgan
 • Koordinering af service og kalibrering af gasdetektorer
 • Koordinering af opstillingskontrol udført af inspektionsorgan

Fuld dokumentation er jeres tryghed og sikkerhed

Naturligvis dokumenterer vi alt udført arbejde på alle anlæg, store som små. Udover at det i visse tilfælde er et lovkrav, så er det også vigtigt led i at sikre historikken omkring et anlæg og dermed optimal vedligeholdelse af det. Samtidig skaber det overblik og synlighed omkring det udførte arbejde.

Vi kan sørge for den bedste vedligeholdelse af dit anlæg, så du som kunde opnår den højeste ydeevne, en stabil drift og længere levetid på dit anlæg. Dette er med til at effektivisere din virksomhed.

Vi tager ansvaret

Med en serviceaftale hos NH3 Solutions vil du/din virksomhed få frigivet ressourcer til andre vigtige opgaver, fordi vi påtager os ansvaret for at sikre at dit anlæg efterses ifølge kravene i dansk lovgivning og dermed er i forsvarlig og sikker stand. Det indebærer at vi holder styr på hvornår dit anlæg skal serviceres og efterses af inspektionsorgan.

Alle årlige lovpligtige eftersyn samt periodiske lovpligtige eftersyn og besigtigelse ved inspektionsorgan udføres i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1977 af 27/10/2021 (tidligere bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007).